Chuyển đổi số

Tin chuyên ngành

img
Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, ứng phó với thách thức từ không gian mạng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng (ATANM) quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.