Thông tin liên hệ - SLĐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 18, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3 851 606 - Fax: (0277) 3 852 980

Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

 
   

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

   

1

Phạm Việt Công

Giám đốc

0982.905.454

pvcong.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

2

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Phó Giám đốc

0919.159.009

ntmtuyet.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

3

Huỳnh Duy Khương

Phó Giám Đốc

0988.379.399

hdkhuong.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

02773.851.606

 

   

4

Bùi Thanh Hậu

Chánh văn phòng

0918.667.774

bthau@dongthap.gov.vn

   

5

Nguyễn Thị Phương Khanh

Phó Chánh Văn phòng

0988.390.396

ntpkhanh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

6

Huỳnh Kim Lan Thanh

Văn Thư

0343.763.792

ntpkhanh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

7

Cao Thị Huệ

Chuyên viên

0973.745.949

cthue@dongthap.gov.vn

   

8

Trần Văn Ngon

Chuyên viên

0979.231.079

tvngon.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

9

Nguyễn Thị Lam Thuỳ

Chuyên viên

0939.024.034

ntlthuy.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

10

Nguyễn Trường Hận

Chuyên viên

0939.898.334

nthan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

III

THANH TRA SỞ

 

02773.853.291

 

   

11

Bùi Quang Triêm

Chánh Thanh tra

0919.183.368

bqtriem@dongthap.gov.vn

   

12

Huỳnh Bảo Khương

P. Chánh Thanh tra

0985.870.207

hbkhuong@dongthap.gov.vn

   

13

Lê Như Kiều Diễm

Chuyên viên

0965.121.217

lnkdiem.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

14

Phạm Tấn Phúc

Chuyên viên

0776.113.663

ptphuc.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

15

Phan Nguyễn Ngọc Linh

Chuyên viên

0354.357.503

pnnlinh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

IV

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

02.773.852.029

 

   

16

Nguyễn Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

0363.501.606

ntkphuong@dongthap.gov.vn

   

17

Dương Thị Ngọc Mẫn

Phó Trưởng phòng

0913.126.677

dtnman.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

18

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

0366.758.235

ntbngoc.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

19

Lê Văn Tèo

Chuyên viên

0913.720.925

lvteo.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

20

Lê Kim Loan

Chuyên viên

0383.292.285

lkloan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

21

Lê Văn Lộc

Chuyên viên

0977.030.008

lvloc.snnptnt@dongthap.gov.vn

   

V

P. NGƯỜI CÓ CÔNG

 

02.773.852.031

 

   

22

Nguyễn Hữu Phước

Trưởng phòng

 

 

   

23

Võ Ngọc Minh

Phó Trưởng phòng

0918.899.317

vnminh@dongthap.gov.vn

   

24

Lê Thị Tuyết Vân

Chuyên viên

0944.857.548

lttvan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

25

Cao Thuỳ Châu Uyên

Chuyên viên

0939.002.939

chauuyenvldt@gmail.com

   

26

Bùi Thế Lược

Chuyên viên

0913.938.606

btluoc@dongthap.gov.vn

   

VI

P. LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM

 

02.773.852.028

 

   

27

Thái Bá Việt

Trưởng phòng

0918.272.637

tbviet@dongthap.gov.vn

   

28

Phùng Viết Nhiều

Phó Trưởng phòng

0918.700.069

pvnhieu@dongthap.gov.vn

   

29

Đinh Thị Thanh Xuân

Chuyên viên

0834.497.498

dttxuan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

30

Lê Văn Đức

Chuyên viên

0918.782.270

lvduc@dongthap.gov.vn

   

31

Lưu Thị Hoa

Chuyên viên

0908.710.722

lthoa.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

VII

P. BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

02.773.859.131

 

   

32

Nguyễn Ngọc Hoá

Trưởng phòng

0919.155.909

nnhoa@dongthap.gov.vn

   

33

Trần Minh Hùng

Phó Trưởng phòng

0918.660.762

tmhung@dongthap.gov.vn

   

34

Lại Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

0942.250.599

ltmdung.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

35

Lê Quốc Việt

Chuyên viên

0976.501.627

lqviet.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

36

Nguyễn Tuấn Kiệt

Chuyên viên

0932.800.465

ntkiet.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

37

Huỳnh Chí Trung

Chuyên viên

0974.750.665

hctrung.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

VIII

P.GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

02.773.856.132

 

   

38

Châu Thị Liêu

Trưởng Phòng

0939.693.699

ctlieu.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

39

Dương Quốc Vĩnh

Phó Trưởng phòng

0919.560.953

dqvinh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

40

Ngô Minh Phương

Chuyên viên

0708.626.145

ngophuongdongthap@gmail.com

   

41

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

0383.385.175

nguyenvanhoanggdnn@gmail.com

   

42

Phùng Trung Thành

Chuyên viên

0946.616.345

ptthanh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

IX

P. TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

02.773.853.980

 

   

43

Lương Tấn Kiệt

Trưởng phòng

0913.856.709

ltkiet.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

44

Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0908.546.499

lttnhung.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

45

Đặng Thị Ngọc Ngân

Chuyên viên

0977.026.587

dtnngan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

46

Đỗ Văn Chí

Chuyên viên

0939.314.913

dvchi.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

47

Trần Ngọc Nở

Chuyên viên

0983.780.169

tnno.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

X

QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

 

 

 

   

48

Bùi Thành Nhơn

Phó Trưởng Ban

0903.986.529

btnhon@dongthap.gov.vn

   

49

Nguyễn Xuân Hoàng

Viên chức

0908.529.927

nxhoang.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

50

Trịnh Bảo Yến

Văn Thư

0983.971.871

tbyen.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

51

Lê Thị Quỳnh Thư

Viên chức

0939.343.734

ttqthu.sldtbxh@dongthap.gov.vn

   

XI

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

   

1

Quỹ Bảo trợ trẻ em

 

02773.853.545

 

   

2

TT TBXH Tổng hợp

 

02773.821.282

 

   

3

Trường Thanh Bình

 

02773.835.403

 

   

4

Trường Tháp Mười

 

02773.824.534

 

   

5

Trường Hồng Ngự

 

02773.563.304

 

   

6

TT DVVL

 

02773.851.503

 

   

7

Cơ sở Điều trị nghiện

 

02773.707.554

 

   

8

BQL Nghĩa trang liệt sĩ

 

02773.851.316