Thông tin liên hệ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 18, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3 851 606 - Fax: (0277) 3 852 980

Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 
 

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

1

Bùi Thành Nhơn

Giám đốc

0903.986.529

btnhon@dongthap.gov.vn

 

2

Lê Thị Hoa Nàng

Phó Giám đốc

0918.716.456

lthnang@dongthap.gov.vn

 

3

Phạm Việt Công

Phó Giám đốc

 0982.905.454

phamcong468@gmail.com

 

4

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Phó Giám đốc

0919.159.009

ntmtuyet.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

0277.3851.606

 

 

5

Thái Bá Việt

Chánh văn phòng

0918.272.637

tbviet@dongthap.gov.vn

 

6

Lê Minh Thành

Phó Chánh văn phòng

076.888.1151

lmthanh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

minhthanhlee86@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Phương Khanh

Phó Chánh Văn phòng

0988.390.396

ntpkhanh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

8

Huỳnh Kim Lan Thanh

Văn Thư

034.3763.792

huynhkimlanthanh2307@gmail.com

 

9

Trần Văn Diện

Chuyên viên

0902.765.548

tvdien.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

10

Nguyễn Thị Lam Thuỳ

Chuyên viên

0939.024.034

ntlthuy.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

11

Bùi Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

0917.171.828

hangtpcl@gmail.com

 

III

THANH TRA SỞ

 

0277.3853.291

 

 

12

Bùi Quang Triêm

Chánh Thanh tra

0919.183.368

bqtriem@dongthap.gov.vn

 

13

Huỳnh Bảo Khương

P. Chánh Thanh tra

0985.870.207

hbkhuong@dongthap.gov.vn

 

14

Lê Như Kiều Diễm

Chuyên viên

0965.121.217

lnkdiem.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

15

Phạm Tấn Phúc

Chuyên viên

0776.113.663

hamtanphuc_kt@yahoo.com.vn

 

16

Phan Nguyễn Ngọc Linh

Chuyên viên

0354.357.503

pnnlinh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

IV

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

0277.3852.029

 

 

17

Nguyễn Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

0363.501.606

ntkphuong@dongthap.gov.vn

 

18

Bùi Thế Lược

Chuyên viên

0913.938.606

btluoc@dongthap.gov.vn

 

19

Cao Thị Huệ

Thủ quỹ

0973.745.949

cthue@dongthap.gov.vn

 

20

Dương Thị Ngọc Mẫn

Chuyên viên A0

0913.126.677

dtnman.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

21

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

0366.758.235

ngoc02kt2@gmail.com

 

22

Lê Văn Tèo

Chuyên viên

0913.720.325

levanteodt@gmail.com

 

23

Lê Kim Loan

Chuyên viên

038.3292.285 

kimloan2910@gmail.com 

 

V

P. NGƯỜI CÓ CÔNG

 

0277.3852.031

 

 

24

Lê Thành Sĩ

Trưởng phòng

0909.630.568

ltsi@dongthap.gov.vn

 

25

Bùi Thanh Hậu

Phó Trưởng phòng

0918.667.774

bthau@dongthap.gov.vn

 

26

Võ Ngọc Minh

Cán sự

0918.899.317

vnminh@dongthap.gov.vn

 

27

Lê Thị Tuyết Vân

Chuyên viên

0944.857.548

lttvan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

28

Cao Thuỳ Châu Uyên

Chuyên viên

0939.002.939

chauuyenvldt@gmail.com

 

VI

P. LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM

 

0277.3852.028

 

 

29

Lương Tấn Kiệt

Trưởng phòng

0913.856.709 

tankiet565@gmail.com

 

30

Phùng Viết Nhiều

Phó Trưởng phòng

0918.700.069

pvnhieu@dongthap.gov.vn

 

31

Nguyễn Ngọc Xuân

Phó Trưởng phòng

0939.344.116

nnxuan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

32

Huỳnh Văn Thành

Chuyên viên

0946.509.977

hvthanh@dongthap.gov.vn

 

33

Đinh Thị Thanh Xuân

Chuyên viên

0834.497.498

dttxuan.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

34

Lê Văn Đức

Chuyên viên

0918.782.270

lvduc@dongthap.gov.vn

 

VII

P. BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

0277.3859.131

 

 

35

Nguyễn Ngọc Hoá

Trưởng phòng

0919.155.909

hoanhi6776@yahoo.com

 

36

Trần Minh Hùng

Phó Trưởng phòng

0918.660.762

tranminhhung74@gmail.com

 

37

Lại Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

0942.250.599

lai.mydung3006@gmail.com

 

38

Lê Quốc Việt

Chuyên viên

0976.501.627

vietit87@gmail.com

 

39

Nguyễn Tuấn Kiệt

Chuyên viên

0932.800.465

tuankietctxh07@gmail.com

 

40

Nguyễn Văn Tại

Phó Trưởng phòng

0918.366.969

nvtai@dongthap.gov.vn

 

41

Nguyễn Thụy Băng Trinh

Chuyên viên

0919.686.676

ntbtrinh@dongthap.gov.vn

 

VIII

P.GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

0277.3856.132

 

 

42

Nguyễn Phú Hào

Trưởng phòng

0913.120.906 

nphao.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

43

Châu Thị Liêu

Phó Trưởng phòng

0939.693.699

ctlieu.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

44

Dương Quốc Vĩnh

Chuyên viên

0919.560.953

dqvinh.sldtbxh@dongthap.gov.vn

 

45

Ngô Minh Phương

Chuyên viên

0985.783.683

ngophuongviva@gmail.com

 

46

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

0383.385.175

nguyenvanhoanggdnn@gmail.com

 

IX

P. TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

0277.3853.980

 

 

47

Lê Thị Phiến

Trưởng phòng

0986.769.169

ltphienvps@yahoo.com.vn

 

48

Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0908.546.499

tuyetnhung78dt@yahoo.com.vn

 

49

Đặng Thị Ngọc Ngân

Chuyên viên

0977.026.587

ngocngan.lovely@gmail.com

 

50

Đỗ Văn Chí

Chuyên viên

0939.314.913

vanchi.2204@gmail.com

 

51

Trần Ngọc Nở

Chuyên viên

0983.780.169

tranngocno.ctxh@gmail.com