Tin Cải cách hành chính

Tin hoạt động

img
Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 – 2020

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 và 09 tháng đầu năm 2020, ngày 23/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do đồng chí Bùi Thành Nhơn – Giám đốc Sở chủ trì và gần 200 đại biểu tham dự.

Thông báo

Thông báo