Tin Cải cách hành chính

Tin hoạt động

img
Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 tiếp tục ổn định

Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đứng thứ 03 trên tổng số 19 sở, ngành tỉnh về Chỉ số hài lòng (SIPAS).

Thông báo

Thông báo