Tin hoạt động

Tin hoạt động

img
Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Khóm 2, Phường 1 (TP.Cao Lãnh) đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.

Thông báo

Thông báo