Tin hoạt động

Tin chuyên ngành

img
Năm 2022: Trên 38.000 lao động được giải quyết việc làm

Trong năm qua, toàn tỉnh có trên 38.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có hơn 1.700 lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài, đạt 118,6% kế hoạch và hiện có hơn 1.400 lao động đang học giáo dục định hướng, chờ xuất cảnh v.v.

Thông báo

Thông báo