Xuất bản thông tin

null Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030

Số ký hiệu:
41/TTr-SLĐTBXH
Ngày ký:
26 thg 4 2021 - 00:00:00
Người ký:
Pham Viet Cong
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm