Xuất bản thông tin

null Tờ trình về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo cuối năm 2020

Số ký hiệu:
11/TTr-SLĐTBXH
Ngày ký:
26 thg 1 2021 - 00:00:00
Người ký:
Pham Viet Cong
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm

Có thể bạn quan tâm