Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán

Trang chủ Tin tức

Quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;  Nghị định 131/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Để thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với người có công với cách mạng; theo thẩm quyền, HĐND Tỉnh khoá X ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (TB-LS) và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 131/2021/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân của Tỉnh.

Về nguyên tắc chi trả, Nghị quyết quy định: (1) Mỗi một liệt sĩ thì đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được nhận một suất quà nhân dịp ngày lễ, tết. (2) Trường hợp trong cùng một dịp lễ, tết mà đối tượng thuộc từ hai nhóm đối tượng được thăm hỏi, tặng quà trở lên (trừ các đối tượng được nhận quà quy định tại khoản 1 Điều này) từ nguồn ngân sách địa phương thì chỉ được nhận một suất quà có giá trị cao nhất. (3) Hằng năm, nhân ngày TB-LS, ngân sách cấp tỉnh chi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng quy định tại khoản 2, 5, 6 Điều 4 Nghị quyết này; ngân sách cấp huyện chi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng còn lại. Đối với ngày Tết Nguyên đán, ngân sách cấp tỉnh chi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng quy định tại điểm y khoản 1 Điều 2 và khoản 5, 6 Điều 4 Nghị quyết này; các đối tượng còn lại, ngân sách cấp tỉnh chi 50%, ngân sách cấp huyện chi 50%...

 

Đối với nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng áp dụng như đã nêu trên nhân ngày TB-LS và Tết nguyên đán, Nghị quyết quy định cụ thể như sau: (1) Nhân ngày TB-LS, tuỳ theo đối tượng áp dụng, mức chi thăm hỏi, tặng quà từ 500.000 - 2 triệu đồng. (2) Nhân ngày Tết Nguyên đán, tuỳ theo đối tượng áp dụng, mức chi thăm hỏi, tặng quà từ 500.000 - 2 triệu đồng. (3) Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương điển hình trong công tác, học tập, lao động, vượt khó vươn lên do UBND cấp huyện chọn được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh tới thăm hỏi, tặng quà nhân ngày TB-LS và Tết Nguyên đán hằng năm với mức chi: Ngày TB-LS: 2 triệu đồng; Tết Nguyên đán: 3 triệu đồng (tiền mặt 2 triệu đồng và quà trị giá 1 triệu đồng).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.

Nguồn: 25/2022/NQ-HĐND

Võ Văn Đề