Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Chi tiết bài viết Chuyển đổi số

LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Sáng ngày 11/11/2022 thực hiện kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND Tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tham dự lễ phát động có 500 đại biểu tham gia là đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Thành phố. Trưởng Ban và thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn viên Công đoàn. Giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trường Cao đẳng Cộng đồng.

Tại Lễ phát động, đồng chí Huỳnh Duy Khương phát biểu khai mạc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ cở giới năm 2022 tỉnh Đồng Tháp.

Sau Lễ phát động Sở Lao động – TB&XH tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị định số 125/2021/NĐ-CP, ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bình đẳng giới cho 70 cán bộ là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, phường và một số ban, ngành, đoàn thể TP. Sa Đéc.

 

Mục đích của Tháng hành động vì bình đẳng giới nhằm: đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.