Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH ngày 02/02/2023 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn và thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 04 phòng chuyên môn: Phòng Lao động - Việc làm – Bảo hiểm, Phòng Người có công, Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới; 04 đơn vị trực thuộc Sở: Trường Trung cấp Thanh Bình, Trường Trung cấp Hồng Ngự, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Cơ sở Điều trị nghiện; 04 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Hồng Ngự và Tân Hồng.