Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 – 2020

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 – 2020

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 và 09 tháng đầu năm 2020, ngày 23/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do đồng chí Bùi Thành Nhơn – Giám đốc Sở chủ trì và gần 200 đại biểu tham dự.

Năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng như: vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 10,069 tỷ/8 tỷ (đạt 126%), vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 123/100 căn (đạt 123%), vận động hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa 158/50 căn (đạt 316%), tổ chức điều dưỡng người có công 4.197/4.050 người (đạt 103%).

Bên cạnh đó, đã điều chỉnh tăng, giảm hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, tổng số 1.598 người, trong đó: tăng 352 người; giảm 1.246 người; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 và kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019); Quyết định trợ cấp cho 48 trường hợp phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và quyết định trợ cấp một lần đối với 06 trường hợp là cán bộ Lão thành Cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận; Lập thủ tục đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ, tổng số 546 trường hợp; Trợ cấp khó khăn cho 111 đối tượng Người có công và thân nhân của họ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị bệnh tật, số tiền 458.000.000 đồng.

 

09 tháng đầu năm 2020, đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 139/50 căn (đạt 278%), vận động hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa 59/50 căn (đạt 322%), tổ chức điều dưỡng người có công 2.205/3.050 người (đạt 72,2%); Thăm, tặng quà Tết nguyên đán 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) đối với Người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh, tổng số 93.694 lượt đối tượng từ các nguồn kinh phí (Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các đơn vị tài trợ), với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng. Tham mưu Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh xét trợ cấp khó khăn cho 65 người có công với cách mạng, với số tiền 243.000.000 đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 26 đối tượng Người có công có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng số tiền 26.000.000 đồng.

 

Tại Hội nghị, Sở cũng đã triển khai, hướng dẫn và trao đổi các nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện vừa qua để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đảm bảo quy trình, quy định về trình tự, thời gian, thời hạn giải quyết.

Phương Khanh