Xuất bản thông tin

null Tờ trình về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài (Cty Mekong)

Số ký hiệu:
40/TTr-SLĐTBXH
Ngày ký:
26 thg 4 2021 - 00:00:00
Người ký:
Nguyen Thi Minh Tuyet
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm