Xuất bản thông tin

null V/v xin kinh phí tổ chức Hội nghị ổng kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 -2020

Số ký hiệu:
618/SLĐTBXH-LĐVLBH
Ngày ký:
26 thg 4 2021 - 00:00:00
Người ký:
Nguyen Thi Minh Tuyet
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm