Xuất bản thông tin

null V/v cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (TT.Bông Sen)

Số ký hiệu:
124/SLĐTBXH-LĐVLBH
Ngày ký:
26 thg 1 2021 - 00:00:00
Người ký:
Nguyen Thi Minh Tuyet
Tập tin đính kèm:
Tải về Tập tin đính kèm

Có thể bạn quan tâm