Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 249/SLĐTBXH-GDNN 04/03/2021 V/v triển khai Thông tư số 12/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2021 của Bộ Lao động – TB&XH
2 40/QĐ-SLĐTBXH 04/03/2021 về việc thôi hưởng trợ cấp nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp
3 74/TB-SLĐTBXH 04/03/2021 Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2021
4 74/TB-SLĐTBXH 04/03/2021 Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2021
5 263/SLĐTBXH-LĐVLBH 03/03/2021 V/v đề nghị thẩm định kinh phí tổ chức 12 Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Xuất khẩu lao động
6 255/SLĐTBXH-LĐVLBH 03/03/2021 V/v Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
7 246/SLĐTBXH-GDNN 03/03/2021 V/v kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho HSSV phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP
8 24/KH-SLĐTBXH 03/03/2021 Kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021
9 254/SLĐTBXH-BTPCTNXH 03/03/2021 Về việc góp ý kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho học viên tại Cơ sở điều trị nghiện
10 60/BC-SLĐTBXH 03/03/2021 Báo cáo định kỳ phần mềm đơn thư tháng 03/2021
11 247/SLĐTBXH-GDNN 03/03/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh, học viên trở lại học
12 258/SLĐTBXH-TEBĐG 03/03/2021 báo cáo kết quả tiếp và làm việc với đoàn UNICEF Việt Nam đến thăm, làm phim tại Đồng Tháp
13 263/SLĐTBXH-LĐVLBH 03/03/2021 V/v đề nghị thẩm định kinh phí tổ chức 12 Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Xuất khẩu lao động
14 260/SLĐTBXH-VP 03/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
15 261/SLĐTBXH-VP 03/03/2021 Góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lai Vung
16 257/SLĐTBXH-VP 03/03/2021 Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 259/SLĐTBXH-BTPCTNXH 03/03/2021 V/v thay đổi nội dung trình UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3 năm 2021
18 45/QĐ-SLĐTBXH 03/03/2021 Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề các Trường Trung cấp trực thuộc Sở năm 2020
19 262/SLĐTBXH-GDNN 03/03/2021 V/v báo cáo thống kê Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
20 251/SLĐTBXH-GDNN 02/03/2021 Chương trình giáo trình năm 2020 - Phần 2
21 251/SLĐTBXH-GDNN 02/03/2021 Chương trình giáo trình năm 2020 - Phần 1
22 253/SLĐTBXH-GDNN 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
23 252/SLĐTBXH-LĐVLBH 02/03/2021 V/v có ý kiến nội quy lao động (Cty Tỷ Thạc)
24 02/TCKT Lương tháng 2/2021
25 03/TCKT 01/03/2021 Lương tháng 3/2021
26 200/SLĐTBXH-VP 23/02/2021 Góp ý dự thảo Quyết định danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
27 147/SLĐTBXH-VP 01/02/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
28 151/SLĐTBXH-NCC 01/02/2021 về việc phúc đáp kiểm tra, xác minh thông tin liệt sĩ Hoàng Duy Dâu
29 117/SLĐTBXH-BTPCTNXH 26/01/2021 V/v hướng dẫn cấp tiền tết cho đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội dịp Tết Tân Sửu năm 2021
30 11/TTr-SLĐTBXH 26/01/2021 Tờ trình về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo cuối năm 2020