Xuất bản thông tin

Ứng dụng lồng nhau

Banner dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu kết quả hồ sơ

Banner Thư điện tử

Banner ngày 30/4 - 01/5 - SLĐ

Banner Bầu cử ĐBQH - HĐND 2021 - SLĐ

Banner cài đặt Bluezone - SLĐ

Banner bạn đọc hỏi

Banner phát ngôn và cung cấp thông tin

Banner Lấy ý kiến dự thảo VB (giữa) - SLĐ

Tuyên truyền

null Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

Trang chủ Tin tức

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, địa chị tại Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên tự công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (huấn luyện nhóm 4 và 6) theo quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - VL - BH

Banner hotline

Banner Tồng đài 1022

Banner Covid 19

Banner Lịch công tác

Banner Email công vụ

Banner VB phát hành

Banner Lấy ý kiến dự thảo VB (Menu)

Banner Văn phòng điện tử - IDesk

Banner Tra cứu VB quy phạm PL

Banner công khai ngân sách

Banner Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Banner Báo Đảng cộng sản

Banner Cổng TTDT Quốc hội

Banner Cổng TTDT Chính phủ

Banner Bản đồ hành chính

Banner liên kết website