Xuất bản thông tin

Ứng dụng lồng nhau

Banner dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu kết quả hồ sơ

Banner Thư điện tử

Banner ngày 30/4 - 01/5 - SLĐ

Banner Bầu cử ĐBQH - HĐND 2021 - SLĐ

Banner cài đặt Bluezone - SLĐ

Banner bạn đọc hỏi

Banner phát ngôn và cung cấp thông tin

Banner Lấy ý kiến dự thảo VB (giữa) - SLĐ

Tuyên truyền

null Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Trang chủ Tin tức

Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nếu có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời, vận động người thân tham gia.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đặt banner liên kết đến trang hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Fanpage của địa phương, đơn vị; in và dán các poster hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone tại các điểm công cộng. Trước ngày 10/8, báo cáo kết quả triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối triển khai công tác tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cơ quan báo, đài địa phương và chỉ đạo tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hệ thống màn hình, bảng điện tử; triển khai nhắn tin tuyên truyền trên Zalo và tin nhắn SMS của tỉnh; tổng hợp kết quả triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tại các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/8.

Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền đến người dân biết, thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và định kỳ nhắc lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ban Giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp yêu cầu giáo viên và hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên nếu có điện thoại di động thông minh thì cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời vận động người thân tham gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh phổ biến hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho hành khách tại các bến xe, bến tàu v.v..

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế hướng dẫn bệnh nhân và người nhà cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám, chữa bệnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo Tổ Nhân dân tự quản, đoàn viên, hội viên và đề nghị người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ nhắn tin khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

Nguồn: 337/UBND-THVX

Nguyệt Ánh (Cổng TTĐT Đồng Tháp)

Banner hotline

Banner Tồng đài 1022

Banner Covid 19

Banner Lịch công tác

Banner Email công vụ

Banner VB phát hành

Banner Lấy ý kiến dự thảo VB (Menu)

Banner Văn phòng điện tử - IDesk

Banner Tra cứu VB quy phạm PL

Banner công khai ngân sách

Banner Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Banner Báo Đảng cộng sản

Banner Cổng TTDT Quốc hội

Banner Cổng TTDT Chính phủ

Banner Bản đồ hành chính

Banner liên kết website