Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

null Giao bổ sung dự toán kinh phí trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí

Trang chủ Tin tức

Giao bổ sung dự toán kinh phí trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí

Giao bổ sung dự toán kinh phí trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí

Theo đó, Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết nghị giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình với số tiền 200 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Nghị quyết giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị (số tiền 200 triệu đồng được giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên cộng tác xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh để thực hiện Chương trình).

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/9/2022.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí; theo Quyết định, tỉnh Đồng Tháp được giao bổ sung 200 triệu đồng.

Nguồn: 33/NQ-HĐND

Võ Văn Đề