Mẩu bánh mì

Xuất bản thông tin

Trang chủ Chi tiết bài viết

LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Sáng ngày 11/11/2022 thực hiện kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND Tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022